Психология — статьи и консультации
no no no
 

Помогите найти Твір “Добре Слово” про німого торфяника. Пожалуйста. Не могу найти в интернете ни где !
01.01.2001

 • Люди, помогите, пожалуйста. Не могу понять, в подобного в интернете не нашла

 • Помогите найти в интернете!


 • помогите найти Твір "Добре Слово" про німого торфяника. Пожалуйста. Не могу найти в интернете ни где !

  • У дитинстві я боявся німих, чомусь думав, що вони- лихі люди, ще й тепер, коли бачу
   німих, мимоволі ловлю себе на тих дитячих враженнях і це не дивно – є щось загадкове в
   їхній жвавій мові, зрозумілій тільки їм самим. Погляди на них – теж якісь особливі, гострі,
   іноді навіть жорсткуваті, і це мабуть добре- людям, позбавленим мови, потрібні
   промовисті очі . З одним німим я познайомив себе з цим випадково. У нього також були
   якісь особливі, незвичайно меткі, проникливі очі, по них власне я і здогадався, що він
   німий. Бо якби людина не ховала свої вади, а всi ix не сховати. Я чув, що німi мають
   великий хист до всякого ремесла. Але цього я застав не за легким хлібом. Він стояв по
   коліно у воді і добував торф. Інші , раз по разу, виходили із води на лугову травичку,
   влаштовували собі довгі перекури, а він копав і копав. У нього не було свого
   співрозмовника, він мабуть вважав за краще не заважати іншим погомоніти. Помітивши,
   що я ним цікавлюся, німий змахнув сильно рукавом роби піт з чола, допитливо зиркнув на
   мене своїми блідуватими очима і знову віддався роботі. Я хотів було поговорити з ним,
   але бригадир запобіг моєму намірові . -Не заважайте йому, нехай працює - то німий.
   Скоро за балачкою ми зовсім забули про нього . Коли розмова закінчилася і люди знову
   стали до роботи, німий зацікавився – хто я і за чим прибув? Не знаю, як пояснили йому,
   але довідавшись, що я з редакції місцевої газети, він немовби просіяв. Повернувся я з того
   відрядження, як кажуть газетарі, з повним блокнотом фактів на всі випадки життя. Цілий
   тиждень я міг писати про все, але редактор не дивувався з моєї запасливості і
   спостережливості.. Виписавшись – я знов подався у відрядження і цілком випадково знову
   потрапив до своїх “торфяних ” героїв, хоч не мав ніякого наміру вдруге писати про них.
   Але мої герої не знали звичок мого редактора, який ревниво оберігав газету від усяких
   повторень. Вони зустріли мене ще привітніше, ніж вперше. Бригадир довго тиснув руку, а
   його сподвижники вдячно похитували головами- читали мов, читали. І тільки одна
   людина не підійшла до мене і навіть не привіталася зі мною. Це був він – німий. Його
   сильно пропітніла роба то набухала від вітру, то знову липла до широкої спини, на чоло
   спадала вибілена сонцем чуприна, але він не розгинався і не підбирав її. Він копав і копав,
   не звертаючи нінайменьшої уваги на мене. Я довго не міг здогадатися, чому він так
   поводиться, аж поки врешті не збагнув тому причину. Адже, я написав про всіх, і забув
   сказати добре слово про нього- може найскромнішого і найзавзятішого у бригаді. І мабуть
   це не вперше, мабуть йому вже не раз доводилось бути жертвою несправедливості. Хоч я і
   не збирався більше писати про торфорозробників, але після цього захотілось таки
   написати, не міг не написати. І я – написав:

   P.S. Все, що знайшла. Сподіваюся це той твір, що ви мали на увазі.
   Джерело http://pastebin.com/9hifJEJ1

  Вас заинтересует

 • Люди, помогите, пожалуйста. Не могу понять, в подобного в интернете не нашла

 • Помогите найти в интернете! • Последние новости


  Интервьюирование Консультирование Психотерапия. Часть 2

  Наиболее подробно на этом вопросе останавливаются П. П. Горностай, С. В. Васьковская, Которые пишут: «Консультирование – одна из форм оказания человеку профессиональной психологической помощи …По характеру оказания помощи консультирование наиболее близко к психотерапии. Кое кто из специалистов вообще не проводит между ними четкой границы, считая консультирование сокращенным или упрощенным вариантом психотерапии. Однако мы придерживаемся мнения, что консультирование имеет право на самостоятельное существование как отдел...
  Читать далее »

  Становление практической психологии и характер задач, решаемых ею на каждом этапе. Часть 4

  В то же время, обслуживая цели и задачи какой либо сферы деятельности, практический психолог решает и собственно психологические задачи. По этому основанию можно выделить главные направления и виды деятельности практикоориентрованного психолога. В частности, в большинстве пособий сюда относят: • психологическое консультирование; • психологическую коррекцию; • немедицинскую психотерапию. В одном из переведенных в конце XX в. на русский язык зарубежных учебных пособий в рамках прикладных отрас...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 12

  6.21. Сообщение результатов. А) Психологи не выдумывают и не фабрикуют данные и не фальсифицируют результаты в своих публикациях. Б) При обнаружении ошибок в уже опубликованных материалах психологи делают все возможное для их исправления. 6.22. Плагиат. Психологи не выдают части или составляющие чужих работ за свои собственные, даже если эти работы или источники данных ими процитированы. 6.23. Авторские права. А) Психологи несут ответственность, включая авторские права, только за работу, которую они реально делали или в кот...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 11

  6.13. Осознанное согласие при видеозаписи или фотографировании. При использовании в исследовании видеозаписи или иных форм записи, позволяющих идентифицировать участников, психологи должны получить на это согласие участников. 6.14. Возможности в привлечении участников исследования. А) Предлагая участникам исследования в качестве вознаграждения те или иные профессиональные услуги, психологи обязаны объяснить содержание этих услуг, возможный риск от их использования и другие ограничения. Б) Для привлечения участников психологи не до...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 10

  6.07. Ответственность. А) Проводя исследование, психологи проявляют повышенное внимание и уважение к индивидуальности и благополучию участников. Б) Психологи несут ответственность за этические моменты исследования независимо от того, проводят ли они его сами или оно идет под их руководством. В) Исследователи и ассистенты имеют право предлагать только те задания, к проведению которых они подготовлены. Г) При подготовке и проведении исследования психологи особое внимание обращают на защиту тех, чьи права могут быть каким&n...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 9

  5.08. Использование конфиденциальной информации в дидактических или иных целях. А) В своих публикациях, лекциях или других публичных выступлениях психологи не разглашают конфиденциальную информацию, которая может быть идентифицирована в отношении предоставивших ее лиц или организаций, если только на это не было получено письменное или иное законное согласие заинтересованных сторон. Б) При научном или профессиональном обсуждении психологи должны настолько изменить конфиденциальную информацию об обсуждаемых лицах или организациях, что...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 8

  5.02. Сохранение конфиденциальности. Главной обязанностью психологов является сохранение права на конфиденциальность всех тех, с кем психологам приходится работать. 5.03. Минимизация вторжения во внутренний мир клиента или пациента. А) Для предотвращения вторжения во внутренний мир клиента или пациента психологи в письменные и устные отчеты, заключения и т. п. включают только информацию, ради которой и осуществлялось общение. Б) Психологи обсуждают конфиденциальную информацию, полученную от пациентов в клинике или при консуль...
  Читать далее »
   
  no no no